TheGrue.org

Projekt: "Lekcje z ZUS"

Opublikowano: niedziela, 19, listopad 2017 Monika Grzelak

           Wiedza o ubezpieczeniach społecznych jest niezbędna młodym ludziom.

    Potwierdzają to uczniowie, którzy wzięli udział w projekcie: "Lekcje z ZUS".

      Jest on objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt "Lekcje z ZUS" realizujemy w ZSP nr 2 w Koluszkach ul. Budowlanych 8 w roku szkolnym 2017/2018. Bierze w nim udział 96 uczniów klas pierwszych o specjalności mechatronik, logistyk i teleinformatyk. Wiedza zdobyta podczas zajęć uświadamia młodych ludzi, dlaczego warto się ubezpieczać i opłacać składki w systemie emerytalnym. Projekt Lekcja z ZUS" wieńczy olimpiada wiedzy: " Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych". Laureaci olimiady mogą liczyć na dodatkowe punkty w rekrutacji na wyższe uczelnie.

-----------------------------------------------------