TheGrue.org
Monika Grzelak

   Absolwentów Gimnazjum zapraszamy do ZSP 2 w Koluszkach. 

Od września 2019 r. oferujemy naukę w:

  • Liceum Ogólnokształcącym nr 2

 - klasa policyjno - pożarnicza

  • Technikum nr 2

- technik logistyk

- technik mechatronik

- technik teleinformatyk

- technik automatyk

Absolwenci Gimnazjum


Typ szkoły


Symbol i nazwa oddziału

Przedmioty z rozszerzonym

programem nauczania


Języki obce

Przedmioty uwzględnione

w procesie rekrutacji

Liceum Ogólnokształcące

I A

policyjno- pożarnicza

policyjno- prawna

Przedmioty rozszerzone:

-J. angielski

-Historia

-WOS

J. angielski

Do wyboru:

J. rosyjski

lub

J. niemiecki

lub

J. hiszpański

J. polski

Matematyka

Historia

WOSpożarnicza

Przedmioty rozszerzone:

- J. angielski

- WOS

- Chemia

J. angielski

Do wyboru:

J. rosyjski

lub

J. niemiecki

lub

J. hiszpański

J. polski

Matematyka

WOS

Chemia

Technikum

I L

Technik logistyk

Przedmioty rozszerzone:

- Geografia

- J. angielskiJ. angielski

Do wyboru:

J. rosyjski

lub

J. niemiecki

lub

J. hiszpański

J. polski

Matematyka

J. obcy

Geografia

I M

Technik mechatronik

Przedmioty rozszerzone:

- Matematyka

- Informatyka lub

FizykaJ. angielski

Do wyboru:

J. rosyjski

lub

J. niemiecki

lub

J. hiszpański

J. polski

Matematyka Informatyka

J. obcyI T

Technik teleinformatyk

Przedmioty rozszerzone:

- Matematyka

- Informatyka lub FizykaJ. angielski

Do wyboru:

J. rosyjski

lub

J. niemiecki

lub

J. hiszpański

J. polski

Matematyka Informatyka

J. obcyI A

Technik automatyk

Przedmioty rozszerzone:

- Matematyka

- Informatyka lub FizykaJ. angielski

Do wyboru:

J. rosyjski

lub

J. niemiecki

lub

J. hiszpański

J. polski

Matematyka Informatyka

J. obcy