TheGrue.org
Monika Grzelak

   Absolwentów Szkoły Podstawowej zapraszamy do ZSP 2 w Koluszkach. 

Od września 2019 r. oferujemy naukę w:

  • Liceum Ogólnokształcącym nr 2

 - klasa policyjno-pożarnicza

  • Technikum nr 2

- technik logistyk

- technik mechatronik

- technik teleinformatyk

- technik automatyk

Absolwenci Szkoły Podstawowej


Typ szkoły


Symbol i nazwa oddziału

Przedmioty z rozszerzonym

programem nauczania


Języki obce

Przedmioty uwzględnione

w procesie rekrutacji

Liceum Ogólnokształcące

I Ap

policyjno- pożarnicza

policyjno- prawna

Przedmioty rozszerzone:

-J. angielski

-Historia

-Geografia

J. angielski

Do wyboru:

J. rosyjski

lub

J. niemiecki

lub

J. hiszpański

J. polski

Matematyka

Historia

Geografiapożarnicza

Przedmioty rozszerzone:

- J. angielski

- Geografia

- Chemia

J. angielski

Do wyboru:

J. rosyjski

lub

J. niemiecki

lub

J. hiszpański

J. polski

Matematyka

Geografia

Chemia

Technikum

I Lp

Technik logistyk

Przedmioty rozszerzone:

- Geografia

- J. angielskiJ. angielski

Do wyboru:

J. rosyjski

lub

J. niemiecki

lub

J. hiszpański

J. polski

Matematyka

J. obcy

Geografia

I Mp

Technik mechatronik

Przedmioty rozszerzone:

- Matematyka

- J. angielski lub

FizykaJ. angielski

Do wyboru:

J. rosyjski

lub

J. niemiecki

lub

J. hiszpański

J. polski

Matematyka Fizyka

J. obcyI Tp

Technik teleinformatyk

Przedmioty rozszerzone:

- Matematyka

- Informatyka lub FizykaJ. angielski

Do wyboru:

J. rosyjski

lub

J. niemiecki

lub

J. hiszpański

J. polski

Matematyka Informatyka

J. obcyI Ap

Technik automatyk

Przedmioty rozszerzone:

- Matematyka

- J. angielski lub FizykaJ. angielski

Do wyboru:

J. rosyjski

lub

J. niemiecki

lub

J. hiszpański

J. polski

Matematyka Fizyka

J. obcy