TheGrue.org

Doposażenie biblioteki

Monika Grzelak

              Czytelnia biblioteki  naszej szkoły pełni rolę Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej. Pod tą, z pozoru zawiłą nazwą mieści się kawiarenka internetowa, z której często korzystają nauczyciele i uczniowie. Korzystanie na miejscu w szkole z komputera  wspiera  proces edukacji i samokształcenia  uczniów, którzy często poszukują w Internecie informacji potrzebnych do przygotowania wymaganych  przez nauczycieli referatów, prezentacji multimedialnych, gazetek szkolnych czy  innych dokumentów. W 2018 roku   nastąpiła częściowa wymiana wyeksploatowanego już sprzętu komputerowego w ICIM. Doposażono też bibliotekę w funkcjonalne biurko  usprawniające obsługę czytelników. Realizację tego przedsięwzięcia wsparła finansowo Fundacja Grupy PERN oraz Rada Rodziców. Dyrekcja i społeczność szkolna ZSP nr 2 serdecznie dziękuje fundatorom   oraz  pani M. Koprowskiej  – Ambasadorce  Fundacji Grupy PERN  za okazane wsparcie.

-------------------------------------------