Nowe książki w bibliotece szkolnej.

Kategoria: Uncategorised
Opublikowano: piątek, 02, luty 2018
Monika Grzelak

               W bieżącym roku szkolnym nasza placówka otrzymała dotację celową w kwocie 15 tys. złotych na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

Program ma na celu wspieranie w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Z otrzymanych środków do 31 grudnia 2017 r. zakupiono 715  książek. Ich tematyka jest różnorodna. Są tu bestsellery i książki wydane w ostatnich latach z gatunku fantastycznych, przygodowych, sensacyjnych, obyczajowych, historycznych. Doposażono księgozbiór biblioteki o literaturę popularno – naukową  w  dziedzinie mechatroniki, logistyki, teleinformatyki. Pojawiły się nowe poradniki  pedagogiczno – psychologiczne. Uzupełniono tez zbiory o lektury z opracowaniami dla wszystkich klas (43,61% zakupionych pozycji). Zapraszamy zatem wszystkich do odwiedzania biblioteki i wypożyczania książek!

------------------------------------------------

Opublikowano: środa, 17, styczeń 2018

Informacje o maturze znajdują się na następujących stronach:

Centralna Komisja Egzaminacyjna
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi
Kuratorium Oświaty w Łodzi

 Poniżej harmonogram egzaminu maturalnego części pisemnej (1)- sesja maj 2018.

1.

 

  2.

Egzamin ustny z języka polskiego w roku szkolnym 2017/2018

 

 

 

 

 

Uwaga Uczniowie Technikum nr 2 w Koluszkach!!!

Kategoria: Uncategorised
Opublikowano: piątek, 12, styczeń 2018
Monika Grzelak
Trwa nabór uczestników do II edycji Projektu „Szkoła zawodowa – Twoim wyborem”.

W ramach projektu organizowane będą:

 • staże zawodowe,

 • dodatkowe zajęcia podnoszące kompetencje/kwalifikacje w zakresie: logistyki, mechatroniki, teleinformatyki,

 • kurs  prawa jazdy kategorii C,

 • kurs operatorów wózków widłowych,

 • kurs uprawnień SEP do 1 KV

Więcej informacji dla zainteresowanych na stronie: http://www.zsp2.info/projekt-szkola-zawodowa-twoim-wyborem .

---------------------------------------------

Informacja

Kategoria: Uncategorised
Monika Grzelak

W roku szkolnym 2017/2018 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach wyposażono gabinet profilaktyki zdrowotnej w przedmioty sfinansowane z dotacji celowej pozyskanej z budżetu państwa.

------------------------------------------

Zakończenie I edycji Projektu „Szkoła zawodowa – Twoim wyborem”

Kategoria: Uncategorised
Opublikowano: piątek, 12, styczeń 2018
Monika Grzelak

W grudniu 2017 roku zakończyła się I edycja Projektu „Szkoła zawodowa  - Twoim wyborem”. Wzięło w nim udział 52 uczniów oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych Technikum nr 2 w Koluszkach, w tym:

 • 16 uczniów klas w zawodzie technik mechatronik

 • 15 uczniów klas w zawodzie technik teleinformatyk

 • 21 uczniów klas technik logistyk

W ramach projektu uczniowie brali udział w dodatkowych zajęciach:

 • Komputerowe wspomaganie projektowania i wspomagania i wytwarzania CAD/CAM (mechatronicy)

 • Montaż, eksploatacja oraz programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (mechatronicy)

 • Zajęcia specjalistyczne z zakresu teleinformatyki (teleinformatycy)

 • Pracownia środków transportu (logistycy)

 • Pracownia magazynowa (logistycy)

Ponadto wszyscy uczestnicy I edycji odbyli płatny, czterotygodniowy staż w zakładzie SuperDrob Zakłady Drobiarsko-Mięsne S.A. w Łodzi. Brali również udział w dodatkowych kursach:

 • Kurs na wózki widłowe (wszyscy logistycy)

 • Kurs na prawo jazdy kategorii C (5 uczestników)

 • Kurs SEP do 1 kV (wszyscy mechatronicy)

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie podnieśli swoje kwalifikacje, dzięki którym poprawi się ich zdolność do zatrudnienia, została również poprawiona jakość kształcenia zawodowego w szkole, która otrzymała dodatkowe wyposażenie oraz podniosły się kwalifikacje zawodowe nauczycieli, którzy wzięli udział w kursach doskonalących.

Uczniowie biorący udział w I edycji wyrazili zadowolenie, że umożliwiono im pogłębienie swojej wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia.

---------------------------------------------