Zakończenie roku szkolnego

Kategoria: Uncategorised
Opublikowano: niedziela, 16, czerwiec 2019
Monika Grzelak

 

Zapraszamy

 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019:  19 czerwca godz. 9:10

------------------------------------------

 

     Absolwenci szkół podstawowych i gimnazjum:

 

 1. Składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych:

 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych:

     - w postępowaniu rekrutacyjnym do dnia 25 czerwca 2019 r. godz. 12:00

     - w postępowaniu uzupełniającym od dnia 26 lipca 2019 godz. 12:00 do dnia 30 lipca 2019 r. godz. 12:00.  

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

      – od dnia 21 czerwca 2019 r. do dnia 25 czerwca 2019 r. godz. 12:00.

 (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru).

--------------------------------------

Zabierz książkę na wakacje!

Kategoria: Uncategorised
Opublikowano: niedziela, 16, czerwiec 2019
Monika Grzelak

            Biblioteka szkolna, podobnie jak w zeszłym roku, ogłasza akcję „Zabierz książkę na wakacje!”. 

Uczniowie, którzy oddali wszystkie książki do biblioteki i mają podstemplowaną kartę obiegową, mogą wypożyczyć książki na wakacje. Zachęcamy do skorzystania z księgozbioru bogato zasilanego nowościami książkowymi (715 egzemplarzy) zakupionymi ze środków „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

 

Dni Otwartych Drzwi

Monika Grzelak

W dniach od 23 do 25 maja 2019 r. (czwartek, piątek od godziny 8.00 - 15.00, sobota 9.00 - 12.00) odbędą się w naszej szkole "Dni Otwartych Drzwi" .
Podczas "Dni Otwartych"  będziecie mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną naszej placówki.

Proponujemy Wam naukę w:
- Technikum w zawodach: 

  • technik mechatronik,
  • technik teleinformatyk,
  • technik logistyk,
  • technik automatyk

 

- Liceum Ogólnokształcącym o kierunku:

  • policyjno - pożarniczym


Zawody i kierunki nauczane w naszej szkole przedstawiane będą w formie krótkich prezentacji, popartych demonstracją bazy dydaktycznej - pracowni i laboratoriów.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy. 

Regulamin rekrutacji: http://www.zsp2.info/regulamin-rekrutacji-2019-2020

 ------------------------------------

DRODZY RODZICE!

   W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów informujemy, że w naszej placówce kontynuowane są następujące działania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniów:

  1. Przeprowadzenie godzin wychowawczych z uczniami na temat czynników warunkujących bezpieczeństwo w szkole, procedur zachowania w sytuacji nadzwyczajnej oraz obowiązków wynikających z poszanowania drugiego człowieka.

  2. Utworzenie tzw. „anonimowej skrzynki na sygnały” – w ramach współpracy szkoły z rodzicami. Do skrzynki rodzice mogą anonimowo wrzucać informacje oraz opinie na temat zaobserwowanych oraz pozyskanych niepokojących sytuacji, zagrażających bezpieczeństwu ich dzieci na terenie placówki. Skrzynka umieszczona została na parterze obok gabinetu pedagoga szkolnego. Będzie komisyjnie otwierana raz w tygodniu przez nauczycieli.

 Przypominamy, że procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie placówki zapisane są w Statucie szkoły, dostępne na stronie internetowej  http://www.zsp2.info/statut-zsp-2 , 9 pozycja zakładka menu – rozdział IX.

 Wykaz podstawowych instytucji udzielających wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej na terenie miasta:

- Komenda Powiatowa Policji 997, 112

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Koluszki ul. Kościuszki 5 44 714-14-54

- Ośrodek Psychoedukacji i Psychoterapii w Koluszkach ul. Staszica 34 44 714-67-67

 - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej ul. 11 Listopada 65

- Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie w Koluszkach ul. Staszica 34 44 714-58-69

- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach ul. Brzezińska 32 44 714-58-25  lub 44 714-58-44

- Telefon dla rodziców w sprawie bezpieczeństwa dzieci 800 100 100

 W naszej placówce w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej zawsze można zgłosić się do: dyrektora szkoły – p. Waldemara Puczyńskiego, w-ce dyrektora – p. Jarosława Długosza, pedagoga szkolnego – p. Sylwii Cicheckiej oraz wychowawcy klasy.

 

Waldemar Puczyński 

Dyrektor szkoły

 -------------------------------------------

Opublikowano: czwartek, 09, maj 2019
Monika Grzelak

              POL-HUN to polska firma i wiodący producent chemii gospodarczej oraz środków czystości, która zadebiutowała w 1990 roku i przez 28 lat działalności zdobyła dominująca pozycję na rynku. Jest to jedno z najdynamiczniej rozwijających się i prężnie działających przedsiębiorstw, nie tylko na rynku lokalnym czy krajowym, ale również międzynarodowym. Co niemniej ważne dla mieszkańców naszej gminy, wszystkie etapy produkcji odbywają się w Polsce - w naszych rodzinnych Koluszkach.Dynamiczny rozwój zakładu nie pozostał bez wpływu na profil pracownika- wszakże firma nie istniałaby bez wykwalifikowanego i odpowiadającego potrzebom pracodawcy zespołu.

             W związku z podbijaniem przez POL-HUN nowych rynków- również za oceanem- oraz ze wzrostem poziomu zaawansowania technologicznego i automatyzacji produkcji  rośnie zapotrzebowanie  przedsiębiorstwa na fachowców w dziedzinach opartych o technologie przyszłości. Na tę potrzebę odpowiada oferta edukacyjna Technikum nr 2 w  Zespole  Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach. Szkoła kształci w zawodach, które są poszukiwane na dzisiejszym wysoko wyspecjalizowanym rynku pracy, a są to technik mechatronik, technik automatyk, cieszący się niesłabnącą popularnością technik logistyk czy technik teleinformatyk.

            W   2017 roku szkoła rozpoczęła współpracę z  POL  - HUN General  Fresh. Uczniowie uczestniczyli w wycieczkach zawodowych i  praktykach uczniowskich, wielu absolwentów znalazło tu zatrudnienie. Zwieńczeniem  wzajemnej  współpracy jest  podpisana  w dniu 9.04.2019 r. umowa patronacka pomiędzy  Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach reprezentowanym przez dyrektora Waldemara Puczyńskiego przy udziale wicestarosty Powiatu Łódzkiego Wschodniego Ewy Gładysz,  a firmą POL - HUN  General  Fresh, podpisaną przez współwłaściciela Pawła Knopika, reprezentowanego przez kierownika produkcji Radosława Lipskiego.Przedsiębiorstwo na mocy umowy zobowiązało się objąć patronatem klasy Technikum nr 2  w zawodzie technik mechatronik, a także wyraziła ogromne zainteresowanie nowo powstającym kierunkiem -  technik automatyk. 

"Liczymy na dalsze zacieśnianie współpracy i udział firmy POL – HUN General  Fresh w projektach unijnych skierowanych do szkół ponadgimnazjalnych" – mówi dyrektor szkoły Waldemar Puczyński.

-----------------------------------------