Klasyfikacja uczniów w roku szkolnym 2019/2020

 

12 grudnia 2019r. – ostateczny  termin wystawienia ocen śródrocznych w klasach najstarszych 

13 grudnia 2019r. – klasyfikacyjna rada pedagogiczna na zakończenie I półrocza dla klas najstarszych - koniec I półrocza dla klas najstarszych 

6 lutego 2020r. – ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych w klasach pierwszych i drugich liceum oraz pierwszych, drugich i trzecich technikum

7 lutego 2020r.. – klasyfikacyjna rada pedagogiczna na zakończenie I półrocza - koniec I półrocza

20 kwietnia 2020r. – ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych uczniom klas najstarszych

21 kwietnia 2020r. – klasyfikacyjna  rada pedagogiczna na zakończenie roku szkolnego uczniów klas najstarszych

24 kwietnia 2019r. – zakończenie szkoły przez uczniów klas najstarszych

18 czerwca 2020r. – ostateczny  termin wystawienia ocen końcoworocznych

19 czerwca 2020r. – klasyfikacyjna  rada pedagogiczna na zakończenie roku szkolnego 

26 czerwca 2020r. – zakończenie roku szkolnego, plenarne posiedzenie rady pedagogicznej 

 

Harmonogram dni dodatkowo wolnych w roku szkolnym 2019/2020

 w Zespole Szkół  nr 2 w Koluszkach

Lp.

Dodatkowy dzień wolny

Powód ustalenia dodatkowego dnia wolnego

Termin odpracowania dodatkowego dnia wolnego

 1.

Ustali Dyrektor szkoły

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie/ na wniosek rodziców i uczniów

 
 2.

Ustali Dyrektor szkoły

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie/na wniosek rodziców i uczniów

 
 3.

9.01.2020

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 
 4.

10.01.2020

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 
 5.

4.05.2020

Egzamin maturalny z języka polskiego

 
 6.

5.05.2020

Egzamin maturalny z matematyki

 
 7. 

6.05.2020

Egzamin maturalny z języka angielskiego

 
 8.

22.06.2020

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 
 9.

23.06.2020

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 
 10.

12.06.2020

Na wniosek nauczycieli i uczniów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Dyżury Nauczycieli


  Dyżury nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020

10 września 2019 r.zebrania rodziców 

 • 16.15klasy pierwsze spotkanie z Dyrektorem i nauczycielami na sali gimnastycznej, a następnie z wychowawcami
 • 17.00 – klasy programowo najwyższe spotkanie z Dyrektorem  na sali gimnastycznej, a następnie z wychowawcami 

 

17 września 2019 r. 

 •  17.00 zebranie rodziców klas drugich liceum oraz drugich i trzecich technikum

 

12 listopada 2019 r.dyżur nauczycieli od 16.30 do 18.00

 • informacja na temat zagrożeń ocenami niedostatecznymi w klasach programowo najwyższych
 • informacja na temat ocen i frekwencji dla rodziców pozostałych klas

 

17 grudnia 2019 r. 

 •  17.00 zebrania rodziców uczniów klas najstarszych – podsumowanie I półrocza

 

28 stycznia 2020 r. dyżur nauczycieli od 16.30 do 18.00

 • informacja na temat zagrożeń ocenami niedostatecznymi dla klas pierwszych i drugich liceum oraz pierwszych, drugich i trzecich technikum

 

11 lutego 2020 r. 

 •  17.00 zebrania rodziców klas pierwszych liceum i technikum – podsumowanie I półrocza

 

12 lutego 2020 r. 

 •  17.00 zebrania rodziców klas drugich liceum i drugich i trzecich technikum – podsumowanie I półrocza

 

24 marca 2020 r.dyżur nauczycieli od 16.30 do 18.00

 • informacja na temat zagrożeń ocenami niedostatecznymi w klasach najstarszych
 • informacja na temat ocen i frekwencji dla rodziców pozostałych klas

 

21 kwietnia 2020 r.    

 •  17.00 zebrania rodziców klas najstarszych – podsumowanie szkoły, informacja na temat egzaminów maturalnych

 

26 maja 2020 r.dyżur nauczycieli od 16.30 do 18.00

 • informacja na temat zagrożeń ocenami niedostatecznymi 

 

        

Zebrania rodziców

Lp.

Klasa

Wychowawca

Sala

1

1A PG

Katarzyna Gierach

202

2

1A PSP

Agnieszka Szustak

201

3

2A

Izabela Serwa

204

4

3A

Jolanta Wnykowicz

30

5

1MA/AU/T

Patrycja Wójcik

105

1MB

Tomasz Just

26

7

1LA

Kamil Butienko

203

8

1LB

1M/T PG

Anna Olczyk

104

10

1L PG

Aleksandra Wieloch

logistyczna

11

2M/T

Adam Koszacki

106

12

2L

Monika Grzelak

104

13 

3M

Izabela Walczak

202

14

3LA

Marcin Bator

logistyczna

15

3LB

Marzena Sztuka

203

16

3T

Monika Lepalczyk - Salem

28

17

4M

Krzysztof Feja

205

18

4L

Krzysztof Woźniak

102

            

                

         

  

 

 

Certyfikat "Zadowolony Konsument"

                W dniu 30 lipca 2019r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach otrzymał Certyfikat portalu internetowego „ZADOWOLONY KONSUMENT”. Aby otrzymać ten zaszczytny tytuł szkoła musiała pochwalić się bardzo dobrą opinią wśród rodziców uczniów. Badania prowadzone były poprzez portal www.zadowolonykonsument.pl oraz na podstawie opinii wyrażanych przez rodziców na portalach społecznościowych.

----------------------------------------------------- 

Kiermasz Podręczników

Kategoria: Uncategorised

KIERMASZ UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW w Zespole Szkół  nr 2 w Koluszkach odbędzie się

9 i 10  września (poniedziałek i wtorek)  na sali gimnastycznej.

Zapraszamy w godzinach 1200- 1400

-----------------------------------------------------------------------------------------

Rozpoczęcie roku szkolnego

Kategoria: Uncategorised


Serdecznie zapraszamy


na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020,

która odbędzie się 2 września 2019 r. o godz. 9:00.

     Obowiązuje strój galowy.

 

Tytuły obowiązujących podręczników do klas pierwszych podadzą nauczyciele danego przedmiotu w pierwszym tygodniu września .

 ------------------------------------------------------