Jubileusz 50-lecia.

 

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, pracownicy oraz społeczność uczniowska Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach składają serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom za pomoc i wsparcie okazane przy organizacji obchodów Jubileuszu 50-lecia Szkoły.

Dziękujemy:

Panu Staroście Andrzejowi Opali oraz Radzie Powiatu Łódź -Wschód

Panu Prezesowi Zbigniewowi Winklowi i Przedsiębiorstwu AGAT SA.

Pani Małgorzacie Bielskiej i Firmie POL-HUN General Fresh

Panu Marcinowi Cieślakowi i Firmie CM PLAST

Panu Marcinowi Baranowskiemu i Firmie Ośrodek Szkolenia Kierowców „Szóstka”

oraz wszystkim indywidualnym darczyńcom.