Harmonogram dni dodatkowo wolnych w roku szkolnym 2020/2021 w Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach

Lp.

Dodatkowy dzień wolny

Powód ustalenia dodatkowego dnia wolnego

Termin odpracowania dodatkowego dnia wolnego

 1.

04.01.2021

Na wniosek rodziców i uczniów

 
 2.

 

05.01.2021

Na wniosek rodziców i uczniów

 
3.

11.01.2020

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 
 4.

12.01.2020

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 
5.

04.05.2021

Egzamin maturalny z języka polskiego

 
 6.

05.05.2021

Egzamin maturalny z matematyki

 
 7.

06.05.2021

Egzamin maturalny z języka angielskiego

 
8.

04.06.2020

Na wniosek nauczycieli i uczniów

 
9.

21.06.2020

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 
10.

22.06.2021

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

  

 

Klasyfikacja uczniów w roku szkolnym 2020/2021

 

18 grudnia 2020r. – ostateczny  termin wystawienia ocen śródrocznych w klasach najstarszych 

21 grudnia 2020r. – klasyfikacyjna rada pedagogiczna na zakończenie I półrocza dla klas najstarszych - koniec I półrocza dla klas najstarszych 

22 stycznia 2021r. – ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych w klasach pierwszych i drugich liceum oraz pierwszych, drugich i trzecich technikum-koniec I półrocza

25 stycznia 2021r.. – klasyfikacyjna rada pedagogiczna na zakończenie I półrocza - koniec I półrocza

26 kwietnia 2021r. – ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych uczniom klas najstarszych

27 kwietnia 2021r. – klasyfikacyjna  rada pedagogiczna na zakończenie roku szkolnego uczniów klas najstarszych

30 kwietnia 2021r. – zakończenie szkoły przez uczniów klas najstarszych

17 czerwca 2021r. – ostateczny  termin wystawienia ocen końcoworocznych

18 czerwca 2021r. – klasyfikacyjna  rada pedagogiczna na zakończenie roku szkolnego 

25 czerwca 2021r. – zakończenie roku szkolnego, plenarne posiedzenie rady pedagogicznej