Opublikowano: piątek, 01, wrzesień 2017

 

Klasyfikacja uczniów w roku szkolnym 2017/2018

 

14 grudnia 2017r. – ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych w klasach najstarszych

15 grudnia 2017r. – klasyfikacyjna rada pedagogiczna na zakończenie I półrocza dla klas najstarszych - koniec I półrocza dla klas najstarszych

18 stycznia 2018r. – ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych w klasach pierwszych i drugich liceum oraz pierwszych, drugich i trzecich technikum

19 stycznia 2018r. – klasyfikacyjna rada pedagogiczna na zakończenie I półrocza - koniec I półrocza

23 kwietnia 2018r. – ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych uczniom klas najstarszych

24 kwietnia 2018r. – klasyfikacyjna rada pedagogiczna na zakończenie roku szkolnego uczniów klas najstarszych

27 kwietnia 2018r. – zakończenie szkoły przez uczniów klas najstarszych

18 czerwca 2018r. – ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych

19 czerwca 2018r. – klasyfikacyjna rada pedagogiczna na zakończenie roku szkolnego

22 czerwca 2018r. – zakończenia roku szkolnego, plenarne posiedzenie rady pedagogicznej

 

Harmonogram dni dodatkowo wolnych w roku szkolnym 2017/2018 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach

 

Lp.

Dodatkowy dzień wolny

Powód ustalenia dodatkowego dnia wolnego

Termin odpracowania dodatkowego dnia wolnego

 1.

30.04.2018

Na wniosek nauczycieli i uczniów

 

 2.

2.05.2018

Na wniosek nauczycieli i uczniów

 

 3.

1.06.2018

Na wniosek nauczycieli i uczniów

 

 4.

4.05.2018

Egzamin maturalny z języka polskiego

 

 5.

7.05.2018

Egzamin maturalny z matematyki

 

 6.

8.05.2018

Egzamin maturalny z języka angielskiego

 

 7.

Ustali Dyrektor Szkoły

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

 8.

Ustali Dyrektor Szkoły

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

 9.

Ustali Dyrektor Szkoły

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

 10.

Ustali Dyrektor Szkoły

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

 

Przydział imprez szkolnych w roku szkolnym 2017/2018

 

Lp.

Nazwisko i imię

akademia/apel

klasa

data

 1.

I. Serwa, M. Grzelak

Rocznice Wrześniowe

3A

29.09.2017

 2.

A. Koszacki,

R. Kucharska

Dzień Edukacji Narodowej

4L/T,1A

13.10.2017

 3.

T. Just, M. Bator,

A. Skoczylas

Święto Odzyskania Niepodległości

4M,1LA

10.11.2017

 4.

K. Woźniak,

Z. Wróblewski,

K. Gierach

Wigilia Szkolna

2L

22.12.2017

 5.

K. Feja, M. Sztuka,

K. Butienko

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

2M,1LB

1.03.2018

 6.

A. Olczyka,

M. Lepalczyk,

A. Kosińska

Zakończenie klas maturalnych

2A, 1T

27.04.2018

 7.

A. Szustak,

A. Skoczylas

Święto Konstytucji 3 Maja

3M/T

11.05.2018

 8.

A. Wieloch,

I. Walczak

Zakończenie roku szkolnego

3L,1M

22.06.2018