Akcja Honorowego Krwiodawstwa

Kategoria: Uncategorised
Monika Grzelak

Zapraszamy absolwentów do udziału w Akcji Honorowego Krwiodawstwa w naszej szkole w dniu 

16 marca w godz.: 8.30-10.30.

Przyjmujemy zgłoszenia w sekretariacie szkoły tel. 44 714 07 34 lub u pedagoga szkolnego.

Krew to niejednokrotnie jedyny lek, który może ocalić życie drugiego człowieka.

Dawcą może być każda osoba pomiędzy 18. a 65. rokiem życia, która waży nie mniej niż 50 kilogramów. Jednorazowo można oddać 450 ml krwi. Przerwy pomiędzy kolejnymi zabiegami powinny trwać minimum 8 tygodni w przypadku mężczyzn i 12 – w przypadku kobiet.

Zachęcamy do udziału w Akcji Honorowego Krwiodawstwa!

----------------------------------------

 

Przywróćmy im pamięć!

Kategoria: Uncategorised
Monika Grzelak

„Oszukani, porzuceni, nieugięci!

Opluwani, poniżeni i wyklęci!”

Żołnierze Niezłomni - przywróćmy im pamięć!

       Pod takim hasłem w dniu 1 marca 2018 r w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przy ul. Budowlanych 8 odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca Żołnierzy Wyklętych. Rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania hymnu narodowego i uczczenia minutą ciszy bohaterów antykomunistycznego podziemia, których historia była przez lata ukrywana przez rządy komunistyczne.Żołnierze Wyklęci to antykomunistyczny, niepodległościowy ruch partyzancki, stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Młodzież w skupieniu wysłuchała przygotowanych przez kolegów informacji. Żołnierzy podziemnej konspiracji  przez lata komunistyczna propaganda przedstawiała  jako zdrajców ojczyzny i bandytów. Wykonano na nich  wiele wyroków śmierci w sfingowanych procesach sądowych, powołując się na nieprawdziwe dowody.

      W przygotowanej prezentacji multimedialnej przypomniane zostały  m. in. postaci  Józefa Franczaka , pseudonim „Lalek”– ostatniego ukrywającego się żołnierza wyklętego, który zginął w 1963 roku oraz Danuty Siedzikówny pseudonim „Inka”, której uroczysty pogrzeb odbył się w 2016 roku w Gdańsku. Możliwe to było  dopiero po odnalezieniu  i zidentyfikowaniu  jej szczątków po prawie 70 latach od zastrzelenia jej  w 1946 r.  Zgromadzeni obejrzeli  i wysłuchali także wstrząsające wspomnienia olkuskich żołnierzy, nad którymi w okrutny sposób znęcali się funkcjonariusze  UB  w celu uzyskania obciążających ich zeznań. Akademia przebiegała w pełnej skupienia ciszy.

       Celem tego wspólnego, niezwykle wzruszającego spotkania było oddanie hołdu wszystkim tym, którzy po 1945 r. nie chcieli się wyrzec swojego marzenia o wolnej Polsce, popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych i podtrzymywanie świadomości historycznej.

---------------------------------------------------

 

Nowe książki w bibliotece szkolnej.

Kategoria: Uncategorised
Monika Grzelak

               W bieżącym roku szkolnym nasza placówka otrzymała dotację celową w kwocie 15 tys. złotych na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

Program ma na celu wspieranie w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Z otrzymanych środków do 31 grudnia 2017 r. zakupiono 715  książek. Ich tematyka jest różnorodna. Są tu bestsellery i książki wydane w ostatnich latach z gatunku fantastycznych, przygodowych, sensacyjnych, obyczajowych, historycznych. Doposażono księgozbiór biblioteki o literaturę popularno – naukową  w  dziedzinie mechatroniki, logistyki, teleinformatyki. Pojawiły się nowe poradniki  pedagogiczno – psychologiczne. Uzupełniono tez zbiory o lektury z opracowaniami dla wszystkich klas (43,61% zakupionych pozycji). Zapraszamy zatem wszystkich do odwiedzania biblioteki i wypożyczania książek!

------------------------------------------------

Apel o pomoc dla naszego ucznia.

Kategoria: Uncategorised
Monika Grzelak

 

  -------------------------------------------------

Informacje o maturze znajdują się na następujących stronach:

Centralna Komisja Egzaminacyjna
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi
Kuratorium Oświaty w Łodzi

 Poniżej harmonogram egzaminu maturalnego części pisemnej (1)- sesja maj 2018.

1.

 

  2.

Egzamin ustny z języka polskiego w roku szkolnym 2017/2018