Pomagamy ...

Kategoria: Uncategorised

               W dniach  10 - 21 grudnia w naszej szkole Samorząd Uczniowski zorganizował akcję, której celem była pomoc potrzebującym w okresie przedświątecznym. Zebraliśmy produkty żywnościowe i chemiczne dla koluszkowskich rodzin. Każda klasa przygotowała produkty do użytku codziennego, które to członkowie samorządu wraz z pomyslodawczyniami akcji Natalia Michalak i Oliwia Pabiniak przewieźli do domów potrzebujących rodzin. Akcja Samorządu Uczniowskiego została przeprowadzona we współpracy z p. A. Tomczykiem.

-----------------------------------------

 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

Kategoria: Uncategorised

Harmonogram

styczeń- luty 2019

 

Lp.

Kwalifikacja

Pisemny

Praktyczny

 1

A.30.

10.01.2019 godzina 10.00 sala 104

9.01.2019 godzina  16.00 sala 102

 2

A.30.

10.01.2019 godzina 10.00  sala 105

9.01.2019 godzina 16.00 sala 104

 

A.31

 

 1

A.31.

--------------------------------------

9.01.2019 9.00 104

 

A.32

 

 1

A.32.

10.01.2019 godzina 14.00 sala 106

9.01.2019 godzina 13.00 sala 102

 2

A.32.

10.01.2019 godzina 14.00 sala 203

9.01.2019 godzina 13.00 sala 104

 

E.13

 

 1

E.13.

10.01.2019 godzina 12.00 sala  104

12.02.2019 godzina 8.00, 12.00, 16.00 sala 27

 

E.15

 

 1

E.15.

10.01.2019 godzina 10.00 sala 106

------------------------------------------

 

E.16

 

 1

E.16.

10.01.2019 godzina 14.00 sala 102

11.02.2019 godzina 8.00, 12.00, 16.00 sala 29

 

E.03

 

 1

E.03.

10.01.2019 godzina 10.00 sala 102

18.01.2019 godzina 9.00, 15.00 sala 26

 2

E.03.

19.01.2019 godzina 9.00 sala 26

 

E.18

 

 1

E.18.

10.01.2019 godzina 12.00 sala 102

9.01.2019 godzina 9.00 sala 102

 

E.19

 

 1

E.19.

10.01.2019 godzina 14.00 sala 104

16.01.2019 godzina 8.00,12.00, 16.00 sala26

 2

E.19.

10.01.2019 godzina 14.00 sala 105

 

 

„Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych”

Opublikowano: poniedziałek, 03, grudzień 2018

Uczniowie ZSP nr 2 zostali beneficjentami projektu  „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych” 

W  październiku 2018 r. odbył się nabór wniosków stypendialnych do projektu „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020”. Jest to program stypendialny dla uczniów zdolnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu  województwa łódzkiego. Warte podkreślenia jest, że 21 uczniów z kierunków technikum: mechatronicznego, teleinformatycznego, logistycznego  ZSP  nr 2, jako jedynej szkoły z terenu Koluszek, zostało zakwalifikowanych do projektu. Koniecznym warunkiem było uzyskanie  średniej  co najmniej 4,5  z przedmiotów zawodowych w roku szkolnym 2017/2018.

        Program stypendialny realizowany jest w roku szkolnym 2018/2019 przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Jego celem jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego zdolnych uczniów. Stypendium będzie wypłacane w wysokości 600 zł przez 10 miesięcy - w sumie 6000 zł, a w przypadku uczniów niepełnosprawnych 1 000 zł miesięcznie, wypłacana przez 10 miesięcy, łączne 10 000 zł. Uczniowie będą mogli przeznaczyć te środki na pomoce naukowe, kursy czy szkolenia.

              W trakcie otrzymywania pomocy stypendialnej uczeń podlegać będzie opiece dydaktycznej nauczyciela, pedagoga szkolnego albo doradcy zawodowego zatrudnionego w szkole lub placówce systemu oświaty ucznia. Celem opieki dydaktycznej będzie pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów, wsparcie ucznia w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne i monitorowanie jego osiągnięć edukacyjnych. „To bardzo ważne żeby wspierać zdolną młodzież. Bo dzięki takim młodym pełnym pasji ludziom nasz region może się zmieniać na lepsze. Mam nadzieję, że to wsparcie pomoże stypendystom rozwijać swoje pasje i talenty" – powiedział Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego.

---------------------------------------

 

Kiermasz taniej książki

          W dniu 5 grudnia (środa) w godz. 12.00 – 14.00 przed biblioteką szkolną odbędzie się kiermasz taniej książki.  

W ofercie  literatura młodzieżowa, poradniki, książki o tematyce świątecznej .

     Serdecznie zapraszamy!

---------------------------

 

Akcja Honorowego Krwiodawstwa

    Zapraszamy absolwentów do udziału w Akcji Honorowego Krwiodawstwa w naszej szkole w dniu 

28 listopada od godz.: 8.30 

Przyjmujemy zgłoszenia w sekretariacie szkoły tel. 44 714 07 34 lub u pedagoga szkolnego.

Krew to niejednokrotnie jedyny lek, który może ocalić życie drugiego człowieka.

Dawcą może być każda osoba pomiędzy 18. a 65. rokiem życia, która waży nie mniej niż 50 kilogramów. Jednorazowo można oddać 450 ml krwi. Przerwy pomiędzy kolejnymi zabiegami powinny trwać minimum 8 tygodni w przypadku mężczyzn i 12 – w przypadku kobiet.

Zachęcamy do udziału w Akcji Honorowego Krwiodawstwa!

----------------------------------------