Szkoła zawodowa Twoim wyborem

LOGOTYPY_CZB_EFS

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

     w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

   na lata 2014-2020

Cel projektu
    Celem projektu jest z zwiększenie, we współpracy z potencjalnym pracodawcą SuperDrob Zakłady Drobiarsko-Mięsne Spółka Akcyjna, jakości kształcenia zawodowego w Technikum nr 2 w Koluszkach, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 102 uczniów szkoły oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy,poprzez:
1.doposażenie pracowni i warsztatów,
2.realizację szkoleń/studiów dla nauczycieli  kształcenia zawodowego
3.organizację dla uczniów:
  • staży zawodowych,
  • dodatkowych zajęć podnoszących kompetencje/kwalifikacje w zakresie: logistyki, mechatroniki, teleinformatyki,
  • prawa jazdy kat.C,
  • kwalifikacji wstępnej,operatorów wózków widłowych,
  • uprawnień SEP do 1 KV,
Realizacja projektu w terminie od 02.01.2017 r. do 31.12.2018 r.
Grupę docelową projektu stanowią: Technikum nr 2, placówka kształcenia zawodowego, jej uczniowie oraz nauczyciele kształcenia zawodowego.
Wsparciem objętych zostanie 102 uczestników: pracowników i uczniów kierunków:
-Technik Logistyk
-Technik Mechatronik
-Technik Teleinformatyk.

Firma SuperDrob- dynamicznie rozwijający się przedsiębiorca branży drobiowo- mięsnej oraz jej firma/córka z branży logistycznej (SuperTrans), planujący uruchomienie kolejnego zakładu produkcyjnego w Koluszkach,wykazują zapotrzebowanie na pracowników- absolwentów szkół zawodowych kierunków zgodnych z kierunkami kształcenia w Technikum nr 2. W ramach projektu została nawiązana współpraca Technikum nr 2 z SuperDrob w celu dostosowania umiejętności i kwalifikacji uczniów do potrzeb pracodawcy.

 

 

 -------------------------------------------------------

                 Uwaga Uczniowie Technikum nr 2 w Koluszkach!!!

Rozpoczynamy nabór uczestników do Projektu „Szkoła zawodowa – Twoim wyborem”.

W ramach projektu organizowane będą:

-staże zawodowych,

-dodatkowe zajęcia podnoszące kompetencje/kwalifikacje w zakresie: logistyki, mechatroniki, teleinformatyki,

-kurs prawa jazdy kategorii C,

-kurs operatorów wózków widłowych,

-kurs uprawnień SEP do 1 KV

Więcej informacji dla zainteresowanych poniżej.

  -------------------------------------------------------

Regulamin naboru uczniów do Projektu „Szkoła zawodowa Twoim wyborem”

 

        Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach ul. Budowalnych 8 95 - 040 Koluszki. Celem projektu jest zwiększenie, we współpracy z potencjalnym pracodawcą, jakości kształcenia zawodowego w Technikum nr 2 w Koluszkach, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 102 uczniów (12K/90M) szkoły oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy, poprzez doposażenie pracowni i warsztatów, oraz poprzez organizację dla uczniów: staży zawodowych, dodatkowych zajęć podnoszących kompetencje/kwalifikacje w zakresie: logistyki, mechatroniki, teleinformatyki, prawa jazdy kategorii C, kwalifikacji wstępnej, operatorów wózków widłowych, uprawnień SEP do 1 KV, w terminie od 02.01.2017 r. do 31.12.2018 r. Grupę docelową projektu stanowią uczniowie Technikum nr 2. Wsparciem objętych zostanie 102 (12K/90M) uczestników projektu, uczniów kierunków: technik logistyk, technik mechatronik, technik teleinformatyk. Projekt dzieli się na dwie edycje: I – od 2.01. 2017 do 31.12 2017 oraz II – od 2.01.2018 do 31.12.2018.

 

W ramach projektu zostaną zrealizowane dodatkowe zajęcia:

 

  - Pracownia magazynowa

 

  - Pracownia transportowa

 

  - Montaż, eksploatacja oraz programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 

  - Komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania CAD/CAM

 

  - Projektowanie sieci teleinformatycznej; budowa sieci; konfiguracja sieci; analizy możliwości rozbudowy sieci; zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania sieci.

 

  - Kurs operatorów wózków widłowych

 

  - Kurs na prawo jazdy kategorii C

 

  - Uprawnienia SEP do 1kV

 

            Uczestnicy projektu odbędą staż zawodowy u pracodawcy - SuperDrob Zakłady Drobiarsko-Mięsne Spółka Akcyjna, w wymiarze 4 tygodni.

Nabór do projektu odbędzie się w grudniu 2016 (I edycja – 52 uczestników) i w grudniu 2017 roku (II edycja – 50 uczestników).

Kryteria naboru do projektu dla uczniów:

- Ukończone 18 lat (w momencie rozpoczęcia stażu u pracodawcy)

- Dobry stan zdrowia

- Zgoda rodzica/opiekuna

- Frekwencja w ostatnim półroczu minimum 70 %

- Pozytywne oceny z przedmiotów zawodowych na koniec ostatniego półrocza

- Kolejność zgłoszenia

 

W przypadku większej liczby chętnych niż liczba miejsc zostaną stworzone listy rezerwowe.

 

Formularz zgłoszeniowy znajduje się do pobrania na stronie szkoły (http://www.zsp2.info/) lub w sekretariacie. Rekrutacja będzie prowadzona przez Komisję Rekrutacyjna w składzie:

 Koordynator – Jarosław Długosz

 Krzysztof Feja

 Tomasz Just

 Grzegorz Sobkiewicz

 Aleksandra Wieloch

 Marcin Bator

 

Formularze zgłoszeniowe należy składać do 15 grudnia 2016/2017 do członków Komisji Rekrutacyjnej.

 

Formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu

--------------------------------------------

 

Harmonogram zajęć w ramach projektu „Szkoła zawodowa twoim wyborem"

 

-------------------------------------------

                         W  ramach projektu, w dniach 2-13 pazdziernika, 21 uczniów brało udział w szkoleniu "Kurs na kierowców wózków jezdniowych"

 

--------------------------------------------------