Opublikowano: środa, 26, luty 2014

    

Teleinformatycy to specjaliści z dziedziny informatyki i telekomunikacji. Ich kwalifikacje zawodowe to , między innymi, uruchamianie oraz utrzymywanie terminali i przyłączy abonenckich, administrowanie lokalnymi sieciami komputerowymi i ich projektowanie, montaż i eksploatacja sieci rozległych.Technik informatyk uczy się między innymi:

-Projektowania, wdrażania, eksploatacji oraz konwersacji systemów i sieci teleinformatycznych

-Posługiwania się dokumentacją techniczną urządzeń teleinformatycznych

-Monitorowania i konfigurowania komputerów i ich podzespołów

Absolwent w zawodzie technik teleinformatyk może kontynuować edukację w każdej uczelni lub podjąć pracę w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej w zakładach produkcyjnych, bankach lub urzędach stosujących systemy informatyczne w serwisach komputerowych. Zawód pozwala również założyć własną firmę .