TheGrue.org

Czytaj więcej ...

Opublikowano: niedziela, 17 wrzesień 2017 Monika Grzelak

Informacja dla rodziców uczniów o realizacji w szkole
„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

         

W bieżącym roku szkolnym nasza placówka została beneficjentem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i otrzymała dotację celową w kwocie 15 tys. złotych na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.
Program ma na celu wspieranie w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Termin realizacji dotacji: do 31 grudnia 2017 r.
O  działaniach związanych z realizacją Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa będziemy informować na bieżąco poprzez dziennik elektroniczny, ogłoszenia na stronie internetowej szkoły i fanpagu szkoły na facebooku.
Biblioteka organizuje wiele wydarzeń i akcji czytelniczych promujących czytanie. Wiele działań weszło na stałe do kalendarza wydarzeń szkolnych i objęło całą społeczność  –  np. Kiermasz Podręczników Szkolnych, Kiermasz Taniej Książki, Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania i inne.
Pragnę przypomnieć, że Państwo jako Rodzice uczniów naszej szkoły również macie możliwość wypożyczania książek z biblioteki za  pośrednictwem swoich dzieci – na ich konta czytelnicze.