TheGrue.org

Czytaj więcej ...

Opublikowano: sobota, 11 listopad 2017 Monika Grzelak

Wpływ czytania na aktywizację pięciu obszarów kompetencyjnych.

 

Komunikacja

Czytanie poszerza doświadczenia językowe, rozwija słownictwo, uczy wyrażać myśli i rozumieć sposoby mówienia innych ludzi. Im bogatszy język, tym sprawniejsze wyrażanie własnego zda

nia, lepsza umiejętność werbalizowania uczuć i potrzeb. Przeczytane w książkach historie uczą dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych, odnajdywania zależności i wyciągania własnych wniosków. Jednym słowem, czytanie kształtuje umiejętność samodzielnego myślenia i formułowania myśli –kompetencje niezbędne do właściwego funkcjonowania społecznego.

 

Odpoczynek

Czytanie książek to jeden z najlepszych sposobów relaksu. Podróż w świat wyobraźni daje wytchnienie i tak potrzebną współczesnemu człowiekowi ciszę , zwłaszcza po zbyt długim oglądaniu telewizji czy graniu na komputerze.

 

Inteligencja emocjonalna

Samodzielne czytanie wymaga podjęcia wysiłku oraz wytrwania w nim dla osiągnięcia celu (przeczytania książki do końca). Wyrabia cierpliwość i umiejętność oczekiwania na nagrodę odroczoną w czasie, co wpływa pozytywnie na rozwój ich inteligencji emocjonalnej, niezbędnej

do prawidłowego funkcjonowania psychicznego.

 

Koncentracja

Obecnie psychologowie, wychowawcy, a także rodzice napotykają coraz większe trudności

w pracy z młodym człowiekiem nad umiejętnością skupiania uwagi. Wynika to z rosnącej liczby bodźców, jaka otacza nas w codziennym życiu. Nieumiejętność skupienia się na rzeczach istotnych sprawia, że dzieci stają się niepewne siebie i trudno znoszą porażki. Ćwiczenie koncentracji uwagi to bardzo trudne zadanie, ale niezbędne do prawidłowego rozwoju intelektualnego.

 

Emocje

Treść książki często staje się pretekstem do rozmowy z rodzicami czy rówieśnikami na ważne tematy. Czytanie uczy empatii i wrażliwości.

 

Na podstawie oprac. Iwony Chądrzyńskiej, „5 najważniejszych korzyści z czytania”.