TheGrue.org
Monika Grzelak

           W dniach 27 - 29.03.2019r. w ZSP nr 2 w Koluszkach odbyły się zajęcia edukacyjne dla uczniów naszej szkoły z przedstawicielami Izby Administracji Skarbowej w Łodzi. Odbywały się one w ramach realizacji kampanii informacyjno - edukacyjnej „Hazard – nie dziękuję!”. Podczas spotkania uczniowie pogłębili swoją wiedzę z zakresu obowiązków pracowników służby celno - skarbowej. Uzyskali informacje na temat: czym jest  hazard i czym się przejawia, przestępczość internetowa, przepisy prawne dotyczące udziału w grach, ograniczenia dotyczące hazardu.  Omówiono także zagadnienia dotyczące  nałogowego hazardu  i  skalę tego zjawiska w Polsce. Na zakończenie zajęć uczniowie mogli wykonać test „Czy hazard już zaczął kontrolować twoje życie”. Wskazywano w nim młodzieży na konieczność  rozbudzania własnych zainteresowań oraz właściwe, zgodne z zainteresowaniami, spędzanie czasu wolnego.

------------------------------------------------