TheGrue.org

Przyszedł maj, a z majem... matura.

Monika Grzelak
Drodzy Maturzyści 
niech uzyskane przez Was wyniki na tegorocznej maturze będą jak najlepsze
i otworzą Wam wrota do jak najchlubniejszej kariery.

 Przypominamy:

1.Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

2. Na egzaminie maturalnym z matematyki zdający powinien mieć ze sobą linijkę, cyrkiel ( z długopisem ) oraz kalkulator prosty (umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb).

Szczegółowy wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których może korzystać zdający: https://cke.gov.pl/przyborach.pdf

Harmonogram egzaminu maturalnego części pisemnej: http://www.zsp2.info/matura .

---------------------------------------