TheGrue.org

DRODZY RODZICE!

   W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów informujemy, że w naszej placówce kontynuowane są następujące działania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniów:

  1. Przeprowadzenie godzin wychowawczych z uczniami na temat czynników warunkujących bezpieczeństwo w szkole, procedur zachowania w sytuacji nadzwyczajnej oraz obowiązków wynikających z poszanowania drugiego człowieka.

  2. Utworzenie tzw. „anonimowej skrzynki na sygnały” – w ramach współpracy szkoły z rodzicami. Do skrzynki rodzice mogą anonimowo wrzucać informacje oraz opinie na temat zaobserwowanych oraz pozyskanych niepokojących sytuacji, zagrażających bezpieczeństwu ich dzieci na terenie placówki. Skrzynka umieszczona została na parterze obok gabinetu pedagoga szkolnego. Będzie komisyjnie otwierana raz w tygodniu przez nauczycieli.

 Przypominamy, że procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie placówki zapisane są w Statucie szkoły, dostępne na stronie internetowej  http://www.zsp2.info/statut-zsp-2 , 9 pozycja zakładka menu – rozdział IX.

 Wykaz podstawowych instytucji udzielających wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej na terenie miasta:

- Komenda Powiatowa Policji 997, 112

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Koluszki ul. Kościuszki 5 44 714-14-54

- Ośrodek Psychoedukacji i Psychoterapii w Koluszkach ul. Staszica 34 44 714-67-67

 - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej ul. 11 Listopada 65

- Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie w Koluszkach ul. Staszica 34 44 714-58-69

- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach ul. Brzezińska 32 44 714-58-25  lub 44 714-58-44

- Telefon dla rodziców w sprawie bezpieczeństwa dzieci 800 100 100

 W naszej placówce w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej zawsze można zgłosić się do: dyrektora szkoły – p. Waldemara Puczyńskiego, w-ce dyrektora – p. Jarosława Długosza, pedagoga szkolnego – p. Sylwii Cicheckiej oraz wychowawcy klasy.

 

Waldemar Puczyński 

Dyrektor szkoły

 -------------------------------------------