TheGrue.org

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Monika Grzelak

        W związku z obowiązującym reżimem sanitarnym uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w dniu 1 września 2020 r. będzie przebiegało zgodnie z poniższym harmonogramem.

 

Godzina rozpoczęcia

i zakończenia spotkania

Klasa

Sala

 

 

 

 

 

 

9:00 – 9:30

 

I A

-wych.: J. Wnykowicz

203

drugie piętro

I M

-wych.: A. Przybysz

205

drugie piętro

I LA

-wych.: K. Woźniak

102

pierwsze piętro

I LB

-wych.: P. Ołubek

105

pierwsze piętro

2A

26

2AG

28

 

 

9:40 – 10:10

 

2 MAUT

102

2 MB

105

2 MTG

203

2 LA

205

 

 

10:20 – 10:50

2 LB

102

2 LG

105

3 L

203

3 M/T

205

 

 

 

11:00 – 11:30

4 LA

102

4 LB

105

4 M

205

4T

26

3A

203

  

        Uczniowie spotkają się ze swoimi wychowawcami w wyznaczonych salach. Spotkania będą miały charakter organizacyjny (plan zajęć, zasady bezpieczeństwa, procedury zachowań), ich przewidywany czas to 20-30 minut. Wszyscy uczniowie posiadają maseczki i po wejściu do szkoły dezynfekują ręce.

Bardzo prosimy o punktualne przychodzenie, unikanie zgromadzeń.   


O godzinie  8.00 będzie odprawiona Msza Święta dla uczniów i pracowników Zespołu Szkół w Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Koluszkach.

 

---------------------------------------

 

Szanowni rodzice!

Przypominamy, że również w tym roku szkolnym można skorzystać ze świadczenia dla uczniów tzw. Stypendium szkolnego. Stypendium szkolne ma charakter socjalny tj. przy jego przyznaniu bierze się pod uwagę kryterium dochodu na jednego członka w rodzinie, z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Wnioski należy złożyć w terminie od 1 do 15 września 2020r., wobec czego dochód należy wykazać z miesiąca sierpnia 2020r.

Kryterium dochodu uprawniające do przyznania pomocy w roku szkolnym 2020/2021 nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego roku i wynosi 528,00 zł (netto na osobę).

Wnioski o przyznanie stypendium składa się do Urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia i obejmuje ono uczniów od klasy I szkoły podstawowej do ukończenia szkoły ponadpodstawowej (nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia).

Wnioski o przyznanie stypendium są dostępne w sekretariacie szkoły oraz gabinecie pedagoga szkolnego.

            Z poważaniem

 pedagog szkolny

                  Sylwia Cichecka

-----------------------------------------