TheGrue.org
Monika Grzelak
              Wzorem lat ubiegłych istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie miasta i gminy Koluszki.
Podstawą przyznania stypendium jest wysokość dochodu na jednego członka rodziny, osiągnięta w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku. Dochód ten nie może przekroczyć kwoty 528 zł netto (na rękę) na osobę w rodzinie.
Jednocześnie informujemy, że na mocy art. 52 i 86 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców uproszczeniu uległ sposób dokumentowania wysokości swoich dochodów. Do tego celu wystarcza jedynie oświadczenie strony złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej.
Wypłata stypendium jest realizowana po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa tj. na przełomie października i listopada oraz maja i czerwca każdego roku, na podstawie przedłożonych rachunków bądź faktur dokumentujących wydatki związane z edukacją dziecka (zakup podręczników, słowników, literatury edukacyjnej, lektur szkolnych, zakup przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego itp.).
 
Wniosek - Stypendium szkolne 2021/2022 do pobrania poniżej.
 
Bliższych informacji w sprawach stypendium szkolnego udzieli Państwu pracownik Urzędu Miejskiego w Koluszkach:

Pani Aleksandra Gaweł tel. 44 725 67 63, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

oraz p. Renata Matysiak tel. 44 725 67 61, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z poważaniem

Sylwia Cichecka

--------------------------------------------