Opublikowano: środa, 04 styczeń 2012

eTwinning

 

Program eTwinning - Europejska współpraca szkół eTwinning to łączenie i współpraca bliźniaczych szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologi informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

Kto może wziąć udział w Programie eTwinning?

 • Nauczyciele wszystkich przedmiotów, uczniowie wraz z opiekunami, dyrektorzy szkół, bibliotekarze i inni pracownicy szkoły;
 • Szkoły krajów Unii Europejskiej czyli: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Wielka Brytania, a także dodatkowo z Islandią i Norwegią;
 • Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne (przedział wiekowy uczniów 3-19 lat)
Przykładowe formy projektów:
 • Krótki tygodniowy lub miesięczny projekt może skupić się na konkretnym temacie z programu nauczania;
 • Projekt trzymiesięczny, podczas którego uczniowie nauczą się np. tworzyć podstawową stronę internetową i przedstawić informacje w języku obcym;
 • Projekt całoroczny dotyczący np. historii Europy, matematyki, sztuki, który stanowi część programu nauczania;
 • Projekt wieloletni, który zakłada współpracę z jednym lub większą ilością partnerów.
Trzy najważniejsze cechy projektów eTwinning:
 • Wykorzystywanie komputera, Internetu, oprogramowania, aparatu cyfrowego, kamery czyli narzędzi akceptowanych przez uczniów i wzbudzających ich entuzjazm;
 • Języki obce są konieczne do bezpośredniej komunikacji ze szkołą partnerską, a natychmiastowe korzystanie z wiadomości lekcyjnych wywołuje radość uczniów i zwiększa ich motywację do nauki;
 • Temat projektu związany z podstawami programowymi wszystkich przedmiotów nauczanych w szkole i nauka przez zabawę, różnorodne formy aktywności i działania projektowe.
Zalety projektów eTwinning:
 • entuzjazm uczestników uczniów i nauczycieli,
 • motywacja do nauki,
 • dostosowanie zadań do możliwości każdego ucznia,
 • bezpieczny Internet - narzędzia i obszary pracy eTwinning są dostępne tylko dla uczestników programu,
 • wykorzystanie istniejącej szkolnej bazy komputerów czyli pracowni komputerowych i Szkolnego Multimedialnego Centrum Informacji nie tylko na lekcjach informatyki
 • możliwość tworzenia zespołów nauczycieli: "przedmiotowiec", językowiec, informatyk,
 • elastyczność projektu - możliwość dostosowania tematu i czasu trwania projektu do potrzeb uczniów, nieograniczony czas rejestracji, możliwość wprowadzania modyfikacji w każdej chwili.
Program eTwinning realizowany jest w Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej. Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału. Bliższych informacji udziela bibliotekarz p. Anna Gałka.
Nasza szkoła uczestniczy od 2008 roku w projekcie "Hobby of the teenager in a different countries"
Szkoły partnerskie:
1. a secondary nursing school
Vsetin, Republika Czech
2. a vocational high school
MONT DE MARSAN, Francja