Opublikowano: środa, 08 luty 2012

Zasadnicza Szkoła Budowlana dla Pracujących

Zawód – monter rurociągów przemysłowych

1. Adamus Wiesław
2. Błaszczyk Ryszard
3. Chojnacki Czesław
4. Czerwiński Jan
5. Gołębiowski Marian
6. Grabarczyk Marian
7. Jabłoński Tomasz
8. Jakusek Krzysztof
9. Kowalczyk Edward
10. Krawczyk Stanisław
11. Łopatka Ryszard
12. Oleksy Henryk
13. Owczarek Andrzej
14. Piekarski Jarosław
15. Poński Sławomir
16. Reszka Władysław
17. Rutkowski Paweł
18. Stępień Henryk
19. Supeł Henryk
20. Szewczyk Jan
21. Szklarczyk Stanisław
22. Szydłowski Andrzej
23. Świniarski Marian
24. Wiśniewski Edward
25. Zieliński Zbigniew

Zawód – mechanik maszyn budowlanych

1. Antosiak Tomasz
2. Arndt Jan
3. Bigos Kazimierz
4. Blada Stanisław
5. Błaziński Walenty
6. Bocheński Józef
7. Frasuński Stanisław
8. Guziński Piotr
9. Hejduk Leszek
10. Janowski Bogusław
11. Karliński Paweł
12. Kielich Wiesław
13. Kośka Edward
14. Kowalik Bogdan
15. Lenarcik Marian
16. Łukasik Marek
17. Pękala Władysław
18. Pira Stanisław
19. Plichta Wiesław
20. Podkoń Czesław
21. Seliga Bogdan
22. Szczepański Zdzisław
23. Telus Stanisław
24. Tkaczyk Andrzej
25. Trela Włodzimierz
26. Woźniak Michał
27. Zaraś Zygmunt
28. Borek Adam
29. Woźniak Zbigniew

Zawód –mechanik – kierowca pojazdów samochodowych

1. Brzózka Andrzej
2. Fijałkowski Stanisław
3. Fleszer Michał
4. Głogowski Sławomir
5. Gniewisz Tadeusz
6. Kabat Wiesław
7. Kaczmarek Wojciech
8. Karbowiak Eugeniusz
9. Kędzia Sławomir
10. Klimczyk Andrzej
11. Kołodziejczyk Tadeusz
12. Krokwiński Stanisław
13. Kruś Jerzy
14. Kukliński Grzegorz
15. Kusztelak Marek
16. Łysakowski Grzegorz
17. Makowski Zbigniew
18. Moneta Mirosław
19. Mrozowski Marek
20. Pązik Sławomir
21. Piłat Marek
22. Pudłowski Andrzej
23. Raczkowski Janusz
24. Radzimirski Zbigniew
25. Rybczyński Wiesław
26. Słowiński Zbigniew
27. Sosnowski Jan
28. Stańczak Józef
29. Szklarek Witold
30. Szydłowski Tadeusz
31. Ślusarczyk Jan
32. Trojnar Marian
33. Witkowski Bogdan

Zawód – elektromonter

1. Adamski Andrzej
2. Cieślak Bronisław
3. Comporek Sławomir
4. Cupriak Andrzej
5. Górnicki Andrzej
6. Janowski Kazimierz
7. Karliński Piotr
8. Kębłowski Bernard
9. Czarnota Cezary
10. Kokosza Andrzej
11. Kołada Andrzej
12. Kopytek Andrzej
13. Kowalczyk Mirosław
14. Leszczyński Janusz
15. Libera Ryszard
16. Mela Stanisław
17. Olszak Marek
18. Palus Jan
19. Piechut Lucjan
20. Proga Andrzej
21. Sikorski Włodzimierz
22. Smuga Grzegorz
23. Szymański Zbigniew
24. Włodarczyk Bogdan
25. Wujek Piotr
26. Zawadzki Czesław

Zawód – sztukator – malarz

1. Gabara Roman
2. Gonciarek Sylwester
3. Heleniak Stanisław
4. Jarek Jan
5. Jaros Dariusz
6. Karkowski Stanisław
7. Kępka Mirosław
8. Kieszek Stanisław
9. Kopaniewski Mirosław
10. Lechowski Krzysztof
11. Leśniewski Jerzy
12. Malka Apolinary
13. Matuszczak Marian
14. Michalak Marian
15. Mikucki Grzegorz
16. Motyl Tadeusz
17. Niewda Kazimierz
18. Nowak Antoni
19. Nowak Zbigniew
20. Pietrzak Wiesław
21. Rakowski Roman
22. Ratajski Marian
23. Sarleja Bogdan
24. Skowronek Krzysztof
25. Stańczyk Jerzy
26. Szulc Henryk
27. Truszkiewicz Wiesław
28. Tulin Józef
29. Walczak Grzegorz
30. Walewski Marek
31. Wojewódzki Krzysztof
32. Zdanek Władysław
33. Walczak Wiesław

Zawód – posadzkarz


1. Adamczyk Janusz
2. Antos Andrzej
3. Bakalarski Andrzej
4. Doryń Zdzisław
5. Fryc Władysław
6. Gładki Wojciech
7. Grobelny Czesław
8. Jasiński Stanisław
9. Kotkowski Marian
10. Kortas Henryk
11. Kowalski Stanisław
12. Pietrasiak Stanisław
13. Rojek Grzegorz
14. Ruta Adam
15. Stachowski Piotr
16. Sobczyński Grzegorz
17. Strumian Czesław

Zawód – monter wewnętrznych instalacji budowlanych

1. Ankutowicz Bogdan
2. Borowiński Janusz
3. Domański Paweł
4. Ferdzyn Tomasz
5. Gworek Wiesław
6. Jankowski Wiesław
7. Jesionek Tadeusz
8. Jędraszak Stefan
9. Kaczmarczyk Krzysztof
10. Krysiak Zdzisław
11. Łopatka Józef
12. Malczewski Mirosław
13. Marczyk Andrzej
14. Mirowski Jan
15. Paradowski Andrzej
16. Pintara Kazimierz
17. Pnacz Marek
18. Skóra Grzegorz
19. Stąborowski Andrzej
20. Szustak Jerzy
21. Szymanowski Grzegorz
22. Szymczyk Zenon
23. Więcławski Krzysztof
24. Winciorek Jerzy
25. Woźniak Wiesław
26. Zawadzki Andrzej
27. Zdziechowicz Jerzy
28. Zięba Krzysztof
29. Wątorowski Włodzimierz
30. Różycki Marek
31. Kołaciński Stanisław

Zawód – monter konstrukcji żelbetowych

1. Adamczewski Andrzej
2. Fidelus Mieczysław
3. Gołębiewski Edward
4. Kowalczyk Grzegorz
5. Kowalski Michał
6. Kowalski Włodzimierz
7. Kozanecki Wojciech
8. Kuś Henryk
9. Matyjek Andrzej
10. Nieborski Andrzej
11. Niedźwiecki Grzegorz
12. Nyk Jan
13. Ratajczyk Mirosław
14. Sobczak Grzegorz
15. Stańczyk Jan
16. Starosta Jerzy
17. Wójcik Ryszard
18. Markiewicz Henryk

Zawód – murarz – tynkarz

1. Dyrała Walenty
2. Famulski Ryszard
3. Fronc Andrzej
4. Gałek Zbigniew
5. Grzejszczak Krzysztof
6. Jakubiec Tadeusz
7. Jatczak Zdzisław
8. Kałamajski Czesław
9. Kowalski Marek
10. Koziarski Marek
11. Kraska Andrzej
12. Kwiatos Andrzej
13. Lewandowski Maciej
14. Michniewski Zdzisław
15. Perzanowski Wiesław
16. Popecki Leon
17. Staroń Wawrzyniec
18. Szewczyk Zdzisław
19. Odrzywolski Stanisław