Harmonogram dni dodatkowo wolnych w roku szkolnym 2021/2022 

w Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach

Lp.

Dodatkowy dzień wolny

Powód ustalenia dodatkowego dnia wolnego

Termin odpracowania dodatkowego dnia wolnego

 1.

2.09.2021

Remont podłogi

Do ustalenia

 2.

3.09.2021

Remont podłogi

Do ustalenia 

 3.

12.11.2021

Na wniosek rodziców i uczniów

 
 4.

7.01.2022

Na wniosek rodziców i uczniów

 
 5.

10.01.2022

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 
 6.

11.01.2022

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 
 7.

2.05.2022

Na wniosek nauczycieli i uczniów

 
 8.

4.05.2022

Egzamin maturalny z języka polskiego

 
 9.

5.05.2022

Egzamin maturalny z matematyki

 
 10.

6.05.2022

Egzamin maturalny z języka angielskiego

 
 
 
 

Klasyfikacja uczniów w roku szkolnym 2021/2022

 

17 grudnia 2021r. – ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych w klasach najstarszych - koniec I      półrocza dla klas najstarszych

 

21 grudnia 2021r.– klasyfikacyjna rada pedagogiczna na zakończenie I półrocza dla klas najstarszych

 

21 stycznia 2022r. – ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych w klasach pierwszych i drugich liceum oraz pierwszych, drugich i trzecich technikum - koniec I półrocza

 

25 stycznia 2022r. – klasyfikacyjna rada pedagogiczna na zakończenie I półrocza

 

26 kwietnia 2022r. – ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych uczniom klas najstarszych

 

26 kwietnia 2022r. – klasyfikacyjna rada pedagogiczna na zakończenie roku szkolnego uczniów klas najstarszych

 

29 kwietnia 2022r. – zakończenie szkoły przez uczniów klas najstarszych

 

17 czerwca 2022r. – ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych

 

17 czerwca 2022r. – klasyfikacyjna rada pedagogiczna na zakończenie roku szkolnego

 

24 czerwca 2022r. – zakończenia roku szkolnego, plenarne posiedzenie rady pedagogicznej