Harmonogram dni dodatkowo wolnych w roku szkolnym 2022/2023 

w Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach

Lp.

Dodatkowy dzień wolny

Powód ustalenia dodatkowego dnia wolnego

Termin odpracowania dodatkowego dnia wolnego

 1.

31.10.2022

Na wniosek rodziców i uczniów

 

 2.

 

9.01.2023

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 
 3.

2.05.2023

Na wniosek nauczycieli i uczniów

 
 4.

4.05.2023

Egzamin maturalny z języka polskiego

 
 5.

5.05.2023

Egzamin maturalny z języka angielskiego

 
 6.

8.05.2023

Egzamin maturalny z matematyki

 
 7.

1.06.2023

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 
 8.

9.06.2023

Na wniosek rodziców i uczniów

 

 
 
 
 

 

Klasyfikacja uczniów w roku szkolnym 2022/2023

 

16 grudnia 2022r. – ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych w klasach najstarszych - koniec I      półrocza dla klas najstarszych

 

16 grudnia 2022r.– klasyfikacyjna rada pedagogiczna na zakończenie I półrocza dla klas najstarszych

 

3 luty 2023r. – ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych w klasach pierwszych i drugich liceum oraz pierwszych, drugich i trzecich technikum - koniec I półrocza

 

7 luty 2023r. – klasyfikacyjna rada pedagogiczna na zakończenie I półrocza

 

24 kwietnia 2023r. – ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych uczniom klas najstarszych

 

24 kwietnia 2023r. – klasyfikacyjna rada pedagogiczna na zakończenie roku szkolnego uczniów klas najstarszych

 

28 kwietnia 2023r. – zakończenie szkoły przez uczniów klas najstarszych

 

16 czerwca 2023r. – ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych

 

19 czerwca 2023r. – klasyfikacyjna rada pedagogiczna na zakończenie roku szkolnego

 

23 czerwca 2023r. – zakończenia roku szkolnego, plenarne posiedzenie rady pedagogicznej