Opublikowano: wtorek, 02 maj 2017

  NOWOŚĆ!

Klasa pożarnicza

 

Klasa mundurowa pod patronatem KP Państwowej Straży Pożarnej powiatu Łódzkiego Wschodniego w Koluszkach

Uczniowie klasy pożarniczej nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu rozpoznawania zagrożeń, wykonywania podstawowych czynności ratowniczych, w tym gaśniczych, poznają związane z ich prowadzeniem zasady postępowania, uczą się postaw zdyscyplinowania, gotowości do działania, odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego oraz zdrowie i życie własne i osób zagrożonych. Na poziomie rozszerzonym nauczane są język angielski, WoS i chemia. W zakres kształcenia pożarniczego wchodzą:

  • Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej

  • Sprzęt ratowniczy i armatura wodna

  • Fizykochemia spalania i środki gaśnicze