Opublikowano: sobota, 11 luty 2012

                                            Pisemna matura z matematyki na poziomie podstawowym powróciła do grona przedmiotów obowiązkowych w 2010 r. Egzamin maturalny z matematyki zdawanej jako przedmiot obowiązkowy jest na poziomie podstawowym. Egzamin trwa 170 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych sprawdzających rozumienie pojęć i umiejętność ich zastosowania w życiu codziennym oraz zadań o charakterze problemowym. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań dla poziomu podstawowego. Maturzysta zda egzamin maturalny z matematyki, jeżeli otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania za rozwiązanie zadań z arkusza dla poziomu podstawowego (cały informator jest dostępny na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej).

Na stronie www.matemaks.pl/metody-nauki.php została umieszczona:

...Najlepsza metoda nauki matematyki

Jak działa nasz mózg?

Nasz mózg uczy się najefektywniej, jeżeli wykorzystujemy podczas nauki możliwie największą liczbę zmysłów. Jeżeli coś usłyszysz i jednocześnie zobaczysz, następnie powiesz własnymi słowami na głos, napiszesz, albo wykonasz samodzielnie, to możesz mieć pewność, że przećwiczona informacja (umiejętność) zostanie Ci w głowie na długi czas.

    Rację miał Konfucjusz, gdy mówił:

                         Powiedz mi,  a zapomnę.

                        Pokaż mi,  a zapamiętam.

                    Pozwól mi zrobić,    a zrozumiem.

Jak to przełożyć na naukę matematyki?

Podczas nauki matematyki (i innych przedmiotów również!) angażujemy głównie zmysł wzroku. Czytamy rozwiązania zadań w myślach, po czym staramy się je zapamiętać.
W przypadku większości osób taka taktyka nie przynosi spodziewanych efektów. Można ją jednak w łatwy sposób ulepszyć.
Wystarczy podczas nauki matematyki zaangażować trzy zmysły:

· Wzrok (rozwiązania tekstowe i nagrania wideo)

· Słuch (nagrania wideo)

· Ruch (odręczne pisanie rozwiązań zadań)

Dwa pierwsze zmysły możesz aktywować jednocześnie dzięki nagraniom wideo. Dzięki nim możesz uczyć się z wykorzystaniem zarówno pamięci wzrokowej jak i słuchowej. Ucząc się w ten sposób zwiększasz swoją wydajność wielokrotnie!
Aby jednak osiągnąć maksymalną skuteczność podczas nauki koniecznie trzeba zaangażować zmysł ruchu (dotyku), przez odręczne pisanie rozwiązań zadań.

Polecam następujący algorytm nauki:

Algorytm nauki matematyki:

· Czytamy treść zadania i próbujemy je samodzielnie rozwiązać.
Nawet jeżeli nie umiemy zacząć, to wypisujemy dane i zastanawiamy się jakie wzory mogą być przydatne podczas rozwiązania.
Cały proces powinien trwać minimum 2 minuty.

· Oglądamy rozwiązanie wideo (wzrok + słuch).
Jeżeli po pierwszym obejrzeniu mamy nadal jakieś wątpliwości, to oglądamy nagranie drugi raz. Polecam również zatrzymywanie nagrania w trudniejszych momentach.

· Gdy już rozumiemy dane zadanie, to próbujemy je samodzielnie rozwiązać (koniecznie PISEMNIE).
Jeżeli podczas pisania rozwiązania coś nie wychodzi, to wracamy do nagrania wideo.

Wiem, że taka praca wymaga wysiłku, ale wysiłek ten jest warty swojej ceny.
Ucząc się w sposób aktywny zwiększasz tempo nauki wielokrotnie!....

 

Uczniom, a w szczególności maturzystom polecam strony w internecie (darmowe), które mogą Wam pomóc, czy w przygotowaniu się do matury z matematyki, czy nawet do klasówek.

http://www.matemaks.pl/index.php
http://www.e-zadania.pl/matura-2012/kurs-maturalny/

http://www.zadania.info/d1

http://matematyka.pisz.pl/

http://www.matmana6.pl/zadania/liceum

http://www.lo.olecko.pl/matematyka/

http://matematykatv.pl/?a=darmowe_zadania