Technik automatyk

Kategoria: Technikum nr 2
Opublikowano: poniedziałek, 09 kwiecień 2018
Monika Grzelak

Technik automatyk     NOWOŚĆ!

 

 

Automatycy to specjaliści z zakresu automatyki przemysłowej. Ich kwalifikacje zawodowe obejmują montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej, a także przeglądy, konserwację, diagnostykę i naprawę instalacji automatyki przemysłowej

Technik automatyk uczy się między innymi:

 • projektowania, montowania  i modernizowania systemów automatyzacji procesów technologicznych i instalacji sterowania z wykorzystaniem nowoczesnych systemów łączności

 • sterowania pracą urządzeń poprzez panele i urządzenia mobilne

 • lokalizowania i usuwania usterek w układach automatyki (w tym automatyki sterowania ruchem kolejowym).

Absolwent w zawodzie technik automatyk może kontynuować edukację na każdej uczelni lub podjąć pracę w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej. W chwili obecnej jest to najszybciej rozwijający się dział inżynierii elektrycznej.

 

Klasa pod patronatem PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Spółka obejmuje programem stypendialnym najlepszych uczniów, umożliwia odbycie praktyk zawodowych, wspiera szkołę w procesie dydaktycznym, gwarantuje absolwentom zatrudnienie w strukturach spółki.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego Partnera: https://drive.google.com/file/d/1WBrGsKf2ALmg2tgE-1km97PmgMdY5mg2/view.

http://www.bieg.powiatwolsztyn.pl/foto/duze/pkp_plk_logo.jpg

technik teleinformatyk

Kategoria: Technikum nr 2
Opublikowano: środa, 26 luty 2014
Administrator

    

Teleinformatycy to specjaliści z dziedziny informatyki i telekomunikacji. Ich kwalifikacje zawodowe to , między innymi, uruchamianie oraz utrzymywanie terminali i przyłączy abonenckich, administrowanie lokalnymi sieciami komputerowymi i ich projektowanie, montaż i eksploatacja sieci rozległych.Technik informatyk uczy się między innymi:

-Projektowania, wdrażania, eksploatacji oraz konwersacji systemów i sieci teleinformatycznych

-Posługiwania się dokumentacją techniczną urządzeń teleinformatycznych

-Monitorowania i konfigurowania komputerów i ich podzespołów

 

Absolwent w zawodzie technik teleinformatyk może kontynuować edukację na każdej uczelni lub podjąć pracę w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej wszędzie tam, gdzie stosuje się systemy informatyczne, a także w serwisach komputerowych.

 

Klasa pod patronatem PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Spółka obejmuje programem stypendialnym najlepszych uczniów, umożliwia odbycie praktyk zawodowych, wspiera szkołę w procesie dydaktycznym, gwarantuje absolwentom zatrudnienie w strukturach spółki.

Na rok szkolny 2022/2023 nie prowadzimy naboru do tej klasy

 

technik logistyk

Kategoria: Technikum nr 2
Opublikowano: środa, 29 luty 2012
Administrator

 

 

      Absolwenci szkół średnich w zawodzie technik logistyk mogą podjąć pracę w wielu przedsiębiorstwach czy jednostkach administracji publicznej, gdzie nie powstały jeszcze działy logistyki i nie oznacza to jednak, że nie jest w nich prowadzona działalność logistyczna. Jest to bardzo ogromny dział nauki i zasób wiedzy wykorzystuje się w wielu dziedzinach gospodarki np.: wojsko, placówki opieki zdrowotnej, w różnego rodzaju przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych.

Logistyk z wykształceniem średnim może z powodzeniem realizować zadania i wypełniać obowiązki na przedstawionych poniżej przykładowych stanowiskach stanowiskach:

 • specjalisty ds. gospodarki materiałowej (branżysty),
 • specjalisty ds. transportu i spedycji (w tym transportu wewnętrznego),
 • magazyniera lub specjalisty ds. gospodarki magazynowej,
 • specjalisty ds. sprzedaży i prognozowania popytu,
 • specjalisty ds. zaopatrzenia i zakupów,
 • specjalisty ds. zarządzania zapasami i planowania przepływu materiałowego,
 • specjalisty ds. planowania produkcji i zabezpieczenia ruchu,
 • planisty wysyłek i dostaw,
 • specjalisty ds. celnych i transportu międzynarodowego,
 • specjalisty ds. handlu elektronicznego (systemów zaopatrzenia i sprzedaży przez Internet),
 • specjalisty ds. gospodarkami odpadami,
 • specjalisty ds. kompletacji zamówień, pakowania i opakowań,
 • specjalisty ds. obsługi klienta,
 • specjalisty lub operatora systemów informacyjnych i informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne,
 • specjalisty ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych.

Logistyka to jedna z najszybciej rozwijających się sfer działalności gospodarczej w naszym kraju. Patrząc na nasz rynek pracy można odnieść wrażenie, że większość nowo powstałych miejsc pracy związana jest właśnie z tą strefą. Powstają nowe sieci handlowe, dystrybucyjne i transportowo – spedycyjne. Są to nie tylko podmioty krajowe, ale w dużej mierze inwestycje kapitału zagranicznego. Z każdym takim przedsięwzięciem, jakim jest rozpoczęcie czy rozwój działalności nowego przedsiębiorstwa, związane jest powstanie nowego łańcucha przemieszczania dóbr – systemu logistycznego , a każdy taki system potrzebuje operatorów. Ludzi, którzy będą go sprawnie i dobrze obsługiwać. Zapotrzebowanie to dotyczy nie tylko osób o wysokich kwalifikacjach, legitymujących się dyplomami wyższych uczelni, ale również pracowników operacyjnych dysonujących rzetelnym przygotowaniem do wykonywanej pracy.

 

Nasza szkoła współpracuje z Wyższą Szkołą Logistyczną w Poznaniu i tym samym uczniowie naszego technikum uczestniczą w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej organizowaną właśnie przez tą placówkę.

W klasie III uczniowie odbywają 4 tygodniowe praktyki.

Organizowane są różne wycieczki do firm i magazynów logistycznych .

 

Klasa pod patronatem firmy LogiQ Rożko Sp.j. , która umożliwia odbycie staży zawodowych, doposaża szkołę w środki dydaktyczne z zakresu kształcenia zawodowego, współorganizuje praktyki i wycieczki zawodowe dla uczniów.

W ciągu czterech lat nauki uczeń poznaje podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące wiadomości z zakresu: planowania i zarządzania logistyką oraz produkcją, transportu i spedycji, ekonomi logistyki, gospodarki przestrzennej w magazynach i centrach logistycznych, systemów logistycznych, najnowszych systemów informatycznych wykorzystywanych w działach logistyki, dokumentacji biurowych, magazynowych i spedycyjno-transportowych.

   

technik mechatronik

Kategoria: Technikum nr 2
Opublikowano: środa, 29 luty 2012
Administrator

 

     

Zawód technik mechatronik znajduje się na liście zawodów najbardziej poszukiwanych na rynku pracy.

 

Mechatronika to nowoczesna nauka łącząca  ze sobą następujące dziedziny wiedzy:

mechanikę

elektronikę

informatykę

automatykę i robotykę

Bloki tematyczne
-układy sterowania i sterowniki
- roboty przemysłowe
-elektronika i diagnostyka samochodowa
-pneumatyka i hydraulika
- nowoczesne pojazdy i zabawki
-obrabiarki numeryczne (CAD, CNC)
- informatyka i techniki multimedialne

Możliwości zatrudnienia:
-Automatyk, elektro-mechanik, kierownik  działu w zakładach   produkcyjnych  np. Dell, Bosch, Philips, Euroglas
-elektronik, diagnosta samochodowy
-projektant, serwisant urządzeń i systemów mechatronicznych
-operator obrabiarek numerycznych
-programista sterowników 

 

Klasa pod patronatem firmy SuperDrob Zakładów Mięsno- Drobiarskich S.A. W ramach patronatu firma włącza się w realizację projektów unijnych, funduje nagrody dla najlepszych uczniów, nagrody w konkursach, współorganizuje praktyki i staże zawodowe.