Opublikowano: środa, 26 luty 2014

    

Teleinformatycy to specjaliści z dziedziny informatyki i telekomunikacji. Ich kwalifikacje zawodowe to , między innymi, uruchamianie oraz utrzymywanie terminali i przyłączy abonenckich, administrowanie lokalnymi sieciami komputerowymi i ich projektowanie, montaż i eksploatacja sieci rozległych.Technik informatyk uczy się między innymi:

-Projektowania, wdrażania, eksploatacji oraz konwersacji systemów i sieci teleinformatycznych

-Posługiwania się dokumentacją techniczną urządzeń teleinformatycznych

-Monitorowania i konfigurowania komputerów i ich podzespołów

 

Absolwent w zawodzie technik teleinformatyk może kontynuować edukację na każdej uczelni lub podjąć pracę w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej wszędzie tam, gdzie stosuje się systemy informatyczne, a także w serwisach komputerowych.

 

Klasa pod patronatem PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Spółka obejmuje programem stypendialnym najlepszych uczniów, umożliwia odbycie praktyk zawodowych, wspiera szkołę w procesie dydaktycznym, gwarantuje absolwentom zatrudnienie w strukturach spółki.

Na rok szkolny 2022/2023 nie prowadzimy naboru do tej klasy