Szkoła zawodowa Twoim wyborem

LOGOTYPY_CZB_EFS

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

     w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

   na lata 2014-2020

Cel projektu
    Celem projektu jest z zwiększenie, we współpracy z potencjalnym pracodawcą SuperDrob Zakłady Drobiarsko-Mięsne Spółka Akcyjna, jakości kształcenia zawodowego w Technikum nr 2 w Koluszkach, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 102 uczniów szkoły oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy,poprzez:
1.doposażenie pracowni i warsztatów,
2.realizację szkoleń/studiów dla nauczycieli  kształcenia zawodowego
3.organizację dla uczniów:
 • staży zawodowych,
 • dodatkowych zajęć podnoszących kompetencje/kwalifikacje w zakresie: logistyki, mechatroniki, teleinformatyki,
 • prawa jazdy kat.C,
 • kwalifikacji wstępnej,operatorów wózków widłowych,
 • uprawnień SEP do 1 KV,
Realizacja projektu w terminie od 02.01.2017 r. do 31.12.2018 r.
Grupę docelową projektu stanowią: Technikum nr 2, placówka kształcenia zawodowego, jej uczniowie oraz nauczyciele kształcenia zawodowego.
Wsparciem objętych zostanie 102 uczestników: pracowników i uczniów kierunków:
-Technik Logistyk
-Technik Mechatronik
-Technik Teleinformatyk.

Firma SuperDrob- dynamicznie rozwijający się przedsiębiorca branży drobiowo- mięsnej oraz jej firma/córka z branży logistycznej (SuperTrans), planujący uruchomienie kolejnego zakładu produkcyjnego w Koluszkach,wykazują zapotrzebowanie na pracowników- absolwentów szkół zawodowych kierunków zgodnych z kierunkami kształcenia w Technikum nr 2. W ramach projektu została nawiązana współpraca Technikum nr 2 z SuperDrob w celu dostosowania umiejętności i kwalifikacji uczniów do potrzeb pracodawcy.

 

 

 -------------------------------------------------------

                 Uwaga Uczniowie Technikum nr 2 w Koluszkach!!!

Rozpoczynamy nabór uczestników do Projektu „Szkoła zawodowa – Twoim wyborem”.

W ramach projektu organizowane będą:

-staże zawodowych,

-dodatkowe zajęcia podnoszące kompetencje/kwalifikacje w zakresie: logistyki, mechatroniki, teleinformatyki,

-kurs prawa jazdy kategorii C,

-kurs operatorów wózków widłowych,

-kurs uprawnień SEP do 1 KV

Więcej informacji dla zainteresowanych poniżej.

  -------------------------------------------------------

Regulamin naboru uczniów do Projektu „Szkoła zawodowa Twoim wyborem”

 

        Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach ul. Budowalnych 8 95 - 040 Koluszki. Celem projektu jest zwiększenie, we współpracy z potencjalnym pracodawcą, jakości kształcenia zawodowego w Technikum nr 2 w Koluszkach, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 102 uczniów (12K/90M) szkoły oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy, poprzez doposażenie pracowni i warsztatów, oraz poprzez organizację dla uczniów: staży zawodowych, dodatkowych zajęć podnoszących kompetencje/kwalifikacje w zakresie: logistyki, mechatroniki, teleinformatyki, prawa jazdy kategorii C, kwalifikacji wstępnej, operatorów wózków widłowych, uprawnień SEP do 1 KV, w terminie od 02.01.2017 r. do 31.12.2018 r. Grupę docelową projektu stanowią uczniowie Technikum nr 2. Wsparciem objętych zostanie 102 (12K/90M) uczestników projektu, uczniów kierunków: technik logistyk, technik mechatronik, technik teleinformatyk. Projekt dzieli się na dwie edycje: I – od 2.01. 2017 do 31.12 2017 oraz II – od 2.01.2018 do 31.12.2018.

 

W ramach projektu zostaną zrealizowane dodatkowe zajęcia:

 

  - Pracownia magazynowa

 

  - Pracownia transportowa

 

  - Montaż, eksploatacja oraz programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 

  - Komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania CAD/CAM

 

  - Projektowanie sieci teleinformatycznej; budowa sieci; konfiguracja sieci; analizy możliwości rozbudowy sieci; zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania sieci.

 

  - Kurs operatorów wózków widłowych

 

  - Kurs na prawo jazdy kategorii C

 

  - Uprawnienia SEP do 1kV

 

            Uczestnicy projektu odbędą staż zawodowy u pracodawcy - SuperDrob Zakłady Drobiarsko-Mięsne Spółka Akcyjna, w wymiarze 4 tygodni.

Nabór do projektu odbędzie się w grudniu 2016 (I edycja – 52 uczestników) i w grudniu 2017 roku (II edycja – 50 uczestników).

Kryteria naboru do projektu dla uczniów:

- Ukończone 18 lat (w momencie rozpoczęcia stażu u pracodawcy)

- Dobry stan zdrowia

- Zgoda rodzica/opiekuna

- Frekwencja w ostatnim półroczu minimum 70 %

- Pozytywne oceny z przedmiotów zawodowych na koniec ostatniego półrocza

- Kolejność zgłoszenia

 

W przypadku większej liczby chętnych niż liczba miejsc zostaną stworzone listy rezerwowe.

 

Formularz zgłoszeniowy znajduje się do pobrania na stronie szkoły (http://www.zsp2.info/) lub w sekretariacie. Rekrutacja będzie prowadzona przez Komisję Rekrutacyjna w składzie:

 Koordynator – Jarosław Długosz

 Krzysztof Feja

 Tomasz Just

 Grzegorz Sobkiewicz

 Aleksandra Wieloch

 Marcin Bator

 

Formularze zgłoszeniowe należy składać do członków Komisji Rekrutacyjnej.

 

Formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu

--------------------------------------------

 

Harmonogram zajęć w ramach projektu „Szkoła zawodowa twoim wyborem"

 

-------------------------------------------

                         W  ramach projektu, w dniach 2-13 pazdziernika, 21 uczniów brało udział w szkoleniu "Kurs na kierowców wózków jezdniowych"

 

--------------------------------------------------

 Zakończenie I edycji

W grudniu 2017 roku zakończyła się I edycja Projektu „Szkoła zawodowa  - Twoim wyborem”. Wzięło w nim udział 52 uczniów oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych Technikum nr 2 w Koluszkach, w tym:

 • 16 uczniów klas w zawodzie technik mechatronik

 • 15 uczniów klas w zawodzie technik teleinformatyk

 • 21 uczniów klas technik logistyk

W ramach projektu uczniowie brali udział w dodatkowych zajęciach:

 • Komputerowe wspomaganie projektowania i wspomagania i wytwarzania CAD/CAM (mechatronicy)

 • Montaż, eksploatacja oraz programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (mechatronicy)

 • Zajęcia specjalistyczne z zakresu teleinformatyki (teleinformatycy)

 • Pracownia środków transportu (logistycy)

 • Pracownia magazynowa (logistycy)

Ponadto wszyscy uczestnicy I edycji odbyli płatny, czterotygodniowy staż w zakładzie SuperDrob Zakłady Drobiarsko-Mięsne S.A. w Łodzi. Brali również udział w dodatkowych kursach:

 • Kurs na wózki widłowe (wszyscy logistycy)

 • Kurs na prawo jazdy kategorii C (5 uczestników)

 • Kurs SEP do 1 kV (wszyscy mechatronicy)

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie podnieśli swoje kwalifikacje, dzięki którym poprawi się ich zdolność do zatrudnienia, została również poprawiona jakość kształcenia zawodowego w szkole, która otrzymała dodatkowe wyposażenie oraz podniosły się kwalifikacje zawodowe nauczycieli, którzy wzięli udział w kursach doskonalących.

Uczniowie biorący udział w I edycji wyrazili zadowolenie, że umożliwiono im pogłębienie swojej wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia.

---------------------------------------------